25.07.2024 Perşembe ANASAYFA HAKKIMIZDA ÜRÜNLER SEPETİM LİNKLER İLETİŞİM
ÜRÜNLER
Ürün listemiz güncelleniyor.
VICTRON ENERGY
Solar Şarj Kontrol / Solar Charger Control
İnvertör / Inverter
İnverter-Şarj Cihazı / Inverter- Charger
Aküler / Batteries
Ekranlar ve İzleme Sistemi
DC/DC Konvertörler
Akü Şarj Redresörleri
Akü Koruma
PAYGo - Ödeme Sistemi
Victron Energy için 5 YIL Garanti Import - Export
Yedekleme Ada Sistemleri
Victron Energy Marine
Cep Telefonu Şarj Cihazı Solar Mobile Phone Charger
GÜNEŞ PANELLERI
NORM Güneş Panelleri
AXITEC Güneş Paneli
Waaree Güneş Paneli
EcoDelta Güneş Paneli
SunPower Güneş Paneli
TopraySolar Modules
Sunrise / Solartech modules
Thin Film PV solar module
Victron BlueSolar Panels
SunLink PV Technology
Esnek / Flexible
SOLAR ŞARJ KONTROL
HAVENSİS
Voltronic Solar Şarj Kontrol
EpSolar Charge Controller
Steca marka solar şarj kontrol
Phocos Güneş Şarj Regülatör
Must Marka Solar Şarj Kontrol
Morningstar Solar Şarj Regüle
Phocos CIS Industrial Control
12V-3A Solar Lamp Controller
SCC-Basic 50W/100W
TriStar MPPT 12,24,36,48 Volts
INVERTER - CHARGER
Smart Inverter-Charger
General Electric
Abax Inverter-Charger
Victron Energy BLUE POWER
Studer Inverter - Charger
MultiPower Hibrid / Melez
Back-Up Island Systems
Victron Easy Solar Combines
DC / AC İNVERTÖRLER
Norm marka invertörler
Fronius Solar Electronics
Solon Inverter
Siemens Inverter
Studer marka invertörler
SMA Sunny Island Off-Grid
Phoenix Inverter Compact
BlueSolar Grid Inverter
RÜZGAR TÜRBINLERI
Air Breeze 200 Watt Türbin
Kara Tipi 400 W Land
Deniz Tipi 400 W Marine
VIND 12V-400W / 24V-600W
300 Watt Rüzgar Türbini
Skystream 3.7 Southwest
HAZIR PAKET SİSTEMLER
Solar Enerji Paket Sistemler
Solar LED Aydınlatma Paket Sistemleri
Solar Su Pompa Paket Sistemleri
Solar DC Buzdolabı / İlaç Dolabı
Güneyli-Hitit Tak ve Çalıştır
Güneyli-Hitit Plug and Play
SOLAR KITLER
NORM - SolaLight 3W
NORM - ECOBOXX 160 KIT
Solar Armatür
Solar Generator
SOLAR SU POMPALARI
Grundfos SQFlex Product
Lorentz marka pompalar
DC Pompa/Pump
YARDIMCI AKSESUARLAR
Güneş Paneli Montaj Sehpası
Güneş İzleyici Solar Tracker
12-24VDC Buzdolabı Soğutucu
Solar Kablo / Solar Cable
Sabit panel sehpaları
Solar PV Konnektör Connector
TYCO Electronics SOLARLOK
Solar Tip Sigortalar / Fuse
Battery Monitor Akü İzleme
Battery Protect / Akü Koruyucu
Victron Akü İzolatörleri
Kesintisiz Yedek VE SolarSwitch
Automatic Transfer Switches
Güneş Enerji Sigortaları
Sigorta Yuvaları
Fotovoltaik Parafadurlar
PV-DC ŞALTERLER
Akü Bağlantı Soketleri
Intelligent Dual Power Transfer Controller
Hybrid Controller Of Solar Power And City Power
Solar Refrigerators / Freezers
Multi-Contact MC3 and MC4
GÜNCEL / SEKTÖREL
Güneş Enerjisi / Solar Energy
Güneş Enerjili Sulama / Solar Water Pumping System
Güneş Enerjili Otopark / Solar CarPort
GES Güneş Enerji Santralı / Solar PV Power Plant
Yenilenebilir Enerji / Renewable Energy
Alternatif Enerji / Alternative Energy
Hibrit Enerji / Hybrid Energy
Sürdürülebilir Enerji / Sustainable Energy
Enerji Depolama / Energy Storage
Şebekeden Bağımsız Akülü Çözümler / Off-Grid Solutions
Temiz Tükenmez Enerjiler / Clean Inexhaustible Energies
Güneş Enerjili Ev ve Ofis / Solar Home and Office Solutions
Kendi Elektriğini Kendin Üret / Lisanssız Elektrik Üretimi
Şebeke Bağlantılı Uygulamalar / On-Grid Applications
Yeşil Ürünler / Green Products
Keşif Proje Geliştirme Tasarım
Energiewende / Enerji Dönüşümü
HABERLER
FİYAT LİSTELERİ
VICTRON-Fiyat-Listesi (PDF)
NORM_HAVENSIS-042022_GENEL-FIYAT-LISTESI (PDF)
 
Sürdürülebilir Enerji / Sustainable Energy (5995 kez okundu.)
Sürdürülebilir Enerji / Sustainable Energy
 
 

 

Sürdürülebilirlik Kavramı

Sürdürülebilirlik kavramı, 1967 yılında tarımsal ilaçların hayvan türleri ve insan sağlığına yıkıcı etkisinin farkedilmesi ile ortaya çıkmıştır. 1983 yılında Birleşmiş Milletler Çevre ve Kalkınma Komisyonu tarafından ilk kez Brutland raporu ile vurgulanmıştır.

 

İnsanlık, gelecek kuşakların gereksinimlerine cevap verme yeteneğini tehlikeye atmadan, günlük ihtiyaçlarını temin ederek, kalkınmayı sürdürülebilir kılma yeteneğine sahiptir. Gelecek kuşakların gereksinimlerini tehlikeye atmadan ve yaşam kalitesinden ödün vermeden kaynakların kullanımı şeklinde ifade edilebilir. Yani yeniden üretimin daimi kılınması olarak algılanmaktadır. İnsanların, dünyada varolabilmeleri, doğayla başa çıkabilmeleri ve yaşamlarını kolaylaştırabilmeleri için enerjiye ihtiyaçları vardır. Enerji, insanlar tarafından, ana ihtiyaçlarını karşılamak için kullanılmıştır.

 

Sürdürülebilir Enerji

Sürdürülebilir enerji, sürdürülebilir gelişmeyi sağlamak için, yaşam kalitesinden ödün vermeksizin, gelecek kuşakların gereksinimlerini tehlikeye atmayan, çevreye en az zararlı enerji sistemlerinin kullanımını içermektedir. Varolan birincil enerji kaynaklarının ve enerji sistemlerinin verimli kullanımı, Çevreye zarar vermeyen teknolojilerin kullanımı, Yerel enerjilerin kullanımı, Enerji kullanımında toplumsal bilincinin arttırılması

 

Enerji Kaynaklı Başlıca Sorunlar

Günümüzün enerji kaynaklı sorunları genel olarak aşağıdaki gibi sıralanabilir:

• Fosil enerji kaynaklarının tükenebilir olması,

• Nüfus artışı ve ekonomik gelişme sonucunda enerji ihtiyacının artması,

• Jeopolitik gerilim ve anlaşmazlıklar: enerji arz ve güvenliği,

• Fosil enerji kaynaklarının yükselen fiyatları,

• Küresel ısınma (iklim değişikliği),

• Yerel bazda hava, su ve toprak kirliliği, insan ve diğer canlıların sağlığını etkileyen sorunlar.

 

Yenilenebilir Enerji Kaynakları

Yenilenebilir enerji kaynakları, doğada herhangi bir üretim sürecine (prosesine) ihtiyaç duymadan temin edilebilen, sürekli bir devinimle yenilenen ve kullanılmaya hazır olarak doğada var olan enerji kaynaklarıdır.

 

Güneş pillerinin başlıca kullanım alanları

• Ana elektrik şebekesi olmayan bölgeler

• GSM, telekomünikasyon, telsiz ve haberleşme istasyonları

• Güvenlik sistemlerinin enerji gereksinimi için

• Tarımsal sulama faaliyetleri

• Askeri amaçlı mobil uygulamalar

• Yat ve karavan enerji gereksinimleri

• Katotik koruma ve korozyon önleme sistemleri

• Trafik sinyalizasyon sistemleri

• Otoyol, sokak, park ve bahçe aydınlatma sistemlerinde

• Çeşitli röle istasyonlarının enerji ihtiyacı

• Deniz fenerlerinin enerji gereksinimi

• Çeşitli gözlem ve kontrol istasyonları

• Soğutma uygulamaları (mobil soğutma vb.)

 

Bunların yanısıra güneş pilleri bazı yerlerde elektrik ihtiyacının karşılanmasında, su pompalamada kullanılmaktadır. Özellikle şebeke elektriğinin mevcut olmadığı yayla ve çiftlik evlerinde kullanılmaktadır.

 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı (ETKB) tarafından Türkiye’nin enerji politikası; “Ülke enerji ihtiyacının amaçlanan ekonomik büyümeyi gerçekleştirecek, sosyal kalkınma hamlelerini destekleyecek ve yönlendirecek şekilde, zamanında, yeterli, güvenilir, ekonomik koşullarda ve çevresel etkileri de göz önüne alınarak sağlanması” olarak belirlenmiştir.

 

Sürdürülebilir Kalkınma için Sürdürülebilir Enerji ve Enerji Politikaları

Ekonomik büyümedeki önemli rolü ile enerji, kalkınma programlarının vazgeçilmez bir unsurudur. Enerji politikaları, özellikle gelişmekte olan ülkelerde, sürdürülebilir kalkınma planlarının tümleşik bir parçasıdır. Dünya pazarlarında ülkemizin rekabet gücünü artırmak üzere ekonomiyi büyütecek ve yaşam standartlarını yükseltecek yeterli, sürekli ve temiz enerjinin temini, “güvenilir ve sürdürülebilir enerji politikaları” ile mümkündür. Çevre konusunda, ülkemiz düzeyinde özellikle büyük kentlerde yasadığımız hava kirliliğinden kurtulmaktan, dünya ölçeğinde küresel ısınma riskinin azaltılmasına kadar tüm beklentilerimiz, bugün kullandıklarımızdan daha az kirleten ve daha az sera gazı yayan enerji kaynakları / teknolojileri kullanılmasını gerektirmektedir. Ulusal çıkarlarımız ise petrol, doğalgaz vb. ithal yakıtlara olan bağımlılığımızın azaltılması için yerli kaynaklarımızın yanı sıra yenilenebilir enerji kaynaklarının da kullanımını artırmamızı işaret etmektedir.

 

Dünyada nüfus artısı, sanayileşme ve şehirleşme ile birlikte, küreselleşme sonucu artan ticaret ve üretim imkanlarına bağlı olarak, doğal kaynaklara ve enerjiye olan talep giderek artmaktadır. 2030 yılına kadar dünya enerji talebinin bugüne göre % 60 oranında artması beklenmektedir. Fosil kaynaklar, bugün olduğu gibi yakın gelecekte de dünya enerji talebinde önemini sürdürmeye devam edecektir.

 

Bu dönem içerisinde petrol, en fazla tüketilen enerji kaynağı olma özelliğini koruyacaktır. Fosil kaynaklar içerisinde en büyük talep artısının doğal gaz kullanımında olması beklenmektedir. Doğal gaz ve petrolde görülen fiyat istikrarsızlığı ile muhtemel arz kesintileri; nükleer enerjinin kullanımına ilişkin teknoloji ve mevzuat geliştirme çalışmalarını gündeme getirmektedir. Bunun yanında karbondioksit emisyonlarındaki sınırlandırmalar da nükleer enerjiye olan yönelişi artırmaktadır.

 

Petrol başta olmak üzere toplam enerji kaynaklarının temininde net ithalatçı durumunda bulunan sanayileşmiş ülkelerde ve bunun yanında modern enerji hizmetlerinden faydalanmak isteyen gelişmekte olan ülkelerde enerji güvenliği birinci öncelikli konu haline gelmiştir.

 

Petrol fiyatlarındaki istikrarsızlık ve kalıcı yükselişler, ülkeleri enerji güvenliği açısından kaynak çeşitlendirmeye ve yerli üretimlerini artırmaya yönlendirmiştir. Ülkelerin enerji güvenliği açısından öncelik verdiği diğer baslıca politikalar ise; stratejik stok miktarlarının yanında enerji verimliliğinin ve yakıt esnekliğinin artırılması, şeffaf bir piyasa yapısının kurulması olarak özetlenebilir.

 

Yerli Kaynak Potansiyeli ve Kullanımının Geliştirilmesi

Önümüzdeki dönemde, enerji sektöründe arz güvenliği göz önünde bulundurularak yerli kaynak kullanımı ve çeşitlendirilmesi yoluyla dışa bağımlılığın azaltılması temel hedef olarak ortaya çıkmaktadır.

 

Temiz Enerji Teknolojileri

Mevcut tesislerde verimliliğin artırılması, Avrupa Birliği normlarına uyum çerçevesinde temiz enerji teknolojilerinin geliştirilerek veya transfer edilerek verimliliğin artırılması ve enerjiden kaynaklanan emisyonların asgari seviyeye indirilmesi yönünde gerekli girişimler başlatılmaktadır.

 

Avrupa Birliği ile uyum çerçevesinde; enerji üretim, iletim ve dağıtımında verimliliği, etkinliği, kaliteyi artıracak ve emisyon miktarını düşürecek teknolojilerin, yakma ve özellikle de baca gazı desülfürizasyon tesislerinde yeni teknolojilerin geliştirilmesi, yeni kurulacak tesislerde düşük emisyon ve yüksek verimlilik ve kaliteyi sağlayacak teknolojilerin kullanılması sağlanacaktır. Buna yönelik yatırımların gerçekleştirilmesi için bilimsel ve teknik gerekçelerin ortaya konulmasına ihtiyaç vardır.

 

Yeni Teknolojiler ve ALTERNATİF Enerji Kaynakları

Enerjide dışa bağımlılığı azaltmak, aynı zamanda AB ile uyum doğrultusunda fosil kaynakların kullanımından doğan emisyon miktarını düşürmek için ALTERNATİF enerji kaynaklarının devreye sokulması zorunluluğunu ortaya çıkarmaktadır. Bu amaçla; hidrojen enerjisi, biyokütle ile biyogaz gibi natif enerji kaynakları ile nükleer enerjinin geliştirilerek kullanımının yaygınlaştırılması önem kazanmaktadır.

 

Yenilenebilir Enerji Kaynakları

Yukarıda bahsedilen temel hedeflere ulaşılabilmesi için, yenilenebilir enerji kaynaklarının harekete geçirilmesi yönünde altyapı çalışmalarının planlı ve koordineli bir şekilde süratle tamamlanması çalışmalarına hız verilmelidir.

 

Rüzgar ve güneş enerjisinde, üretimin rekabet edilebilir koşullarda ve ekonomik olarak yapılabilmesi yönünde yol gösterici araştırmaların yapılması önem arz etmektedir. Özellikle güneş enerjisinde, pilot çapta yapılan araştırmaları (ısıtma, soğutma, güneş kolektörleri) ticari boyuta taşıyacak tasarım ve imalat çalışmalarının tamamlanması gerekmektedir.

 

Küçük hidroelektrik santrallerinde teknolojinin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması gerekmektedir. Bu suretle, ülkemizde küçük su kaynaklarının da üretime katkısı sağlanmış olacaktır. Bu konuda verimlilik ve ekonomik anlamda üretim imkanlarının ortaya konulması, mikro ve küçük güçlü HES projelendirmesi konuları ön plana çıkmaktadır.

 

Nükleer Enerji Programı: Nükleer Enerji Teknolojilerinden Faydalanma

Ülkemizin nükleer enerjiye yatırım yapması, ithal kaynaklara bağımlılığın getireceği aşırı risklerden korunma açısından kaçınılmazdır. Nükleer enerjide; nükleer güvenlik ve lisanslama, kurumsal ve insan gücü altyapısı, mevzuat altyapısı, teknoloji seçimi ve transferine yönelik konular öne çıkmaktadır. Nükleer alanda sürdürülen faaliyetlerin geliştirilmesi, etüdü, analizi ve nükleer enerji üretimine yönelik tüm faaliyetlerin koordineli olarak yürütülmesi gerekmektedir.

 

2012 Herkes için Sürdürülebilir Enerji Yılı

BM, Herkes için Sürdürülebilir Enerji Yılı kapsamında, 2030 yılına kadar üç ana hedef belirledi ve bunlara ulaşılması için hükümetlerin, özel sektörün ve sivil toplum kuruluşlarının bir arada çalışması gerektiğini belirtti.

• Modern enerji hizmetlerine herkesin erişebilmesinin sağlanması

• Küresel enerji yoğunluğunun % 40 azaltılması (enerji verimliliğin artırılması)

• Yenilenebilir enerjinin küresel ölçekte %30 arttırılması

 

Kaynak metinlerin tamamına ek’li dosyalardan ulaşılabilir.

www.solar-akademi.com

Ocak 2013

 

 
MENÜ İLE İLGİLİ DOSYALAR (Download için dosya ismi veya açıklamaya tıklayınız.)
 
Türkiye Ulusal Enerji ve Tabii Kaynaklar Araştırma Programı MAYIS 2005
2012 Herkes İçin Sürdürülebilir Enerji Yılı
Denizlide Sürdürülebilir Enerji Uygulamaları
 
MENÜ İLE İLGİLİ RESİMLER (Büyük resim için üstlerine tıklayınız.)
 
Sürdürülebilir Enerji / Sustainable Energy
 
 
 
EN ÇOK İNCELENENLER
NORM PoliKristal / PolyCrystalline (968)
NORM MonoKristal / MonoCrystalline (922)
MPPT Solar Şarj Kontroller (748)
MPPT Solar Şarj Kontroller (735)
PWM Solar Şarj Kontroller (722)
PWM Solar Şarj Kontroller (676)
MENÜLER
Transformatör
AKÜMÜLATÖR ÇEŞITLERI
MUTLU marka akü
Full Energy Jel Akü Perpa Satış
VICTRON marka bataryalar
BYD Battery
PYLONTECH Battery
YİĞİT Marka Akü
RITAR Akü - Ritar Battery
TROJAN Battery Company
NORM
SB Battery
B.B. Battery
Ritar Akü Sözlük
Sonnenschein
GOLD Battery
EXIDE marka akü
Energy Storage Solutions
Nickel-Cadmium Batteries
HAZE marka akü
SONNENSCHEIN Dryfit Solar
Aküde Sıkça Sorulan Sorular
NARADA Batteries
YİĞİT GelEnergy Jel Aküleri
HOPPECKE OPZV Solar Power
PowerSafe OPZV Series
B.B. Battery Co., Ltd
FIAMM Motive Power Batteries
VICTRON Peak Power Pack
VICTRON Lithium Ion Battery
Muhtelif Marka Model Tip Akü
AKÜ ŞARJ REDRESÖRÜ
Norm 220 VAC - 1 Faz Girişli
Norm / Akü Kabinli / Redresör
Norm 380 VAC - 3 Faz Girişli
Otomotiv / Starter Charger
Studer Battery Charger
DC Charger / Rectifier
Forklift PzS CER Traction
Switch Mode Sistemler
Blue Power Akü Şarj Cihazları
AYDıNLATMA ARMATÜRÜ
NORM-Lighting
NORM-COMM-Lighting
NORM - Solar LED Armatür
SOLAR POMPA İNVERTÖR
Güneş Enerjili Sulama
TESCOM Solar Pompa Sürücü
ABB Solar Pompa Sürücüleri
SDD Solar Sulama İnvertörü
FRECON Solar Pump Driver
DC / DC KONVERTÖR
Orion DC / DC Konvertör
MDCI and MDC Converters
UPS SISTEMLERI
Hibrit / Hybrid UPS Sistemleri
MICRO-GRID SISTEMLER
Micro-Mini Hydro
JENERATÖR HİBRİT GÜÇ
Victron Energy Products
Victron Çözüm ve Avantajlar
Teksan Jeneratör Hibrit Güç
PAKET SISTEMLER
Conergy konut kitleri
Conergy damla sulama kitleri
Elektronik jeneratör solar box
Victron HybridBox
BATTERY CHARGER
Victron Blue Power IP20, IP65
DOSYA KATALOG BROŞÜR
Norm Energy Systems Ltd.
Center Pivot Sulama Sistemleri
Norm-Tarım-Makineleri
Victron Energy
Victron Energy Blue Power
Steca Solarelektronik Germany
Morningstar Corporation
Lorentz solar pumps tracking
Phocos Off-Grid Power
Mobile Solar Power System
Solar-Log Maximized Sunpower
Solon Corporation
Micro Inverter AEconversion
Symtech Solar
ECO Delta
ReneSola Green Energy Products
SchneiderElectric Solar Power Solutions
Mutlu Stationary Batteries
SOLARWAY Lantern Portable
Güneş Enerjili Aşı İlaç Dolabı ve Takibi
Power Blox PBX200 Multi-Contact Staubli Türkiyede
CW Enerji / TommaTech
PROMOSYON / İNDİRİMLİ
Inverter / Onduleur / Convertisseur
Solar Charge Controller
Solar UPS
Solar Panel / Panneau Solaire
BAŞVURU PROJE TALEP
PROJE FORMU TR-EN-FR
PROJE - SİSTEM - TASARIM
İlk Başvuru Formu Beta Yayını
Sulamada Güneş Solar Pompa
Micro HES Müşteri Talep Formu
BAYİLİKLER HAKKINDA
Bayilik Talep Başvuru Kayıt
YASAL UYARI
Yasal Uyarı / Feragatname
BANKA HESAP - ÖDEME
Banka Hesap, İban No, Havale
Mail Order Kredi Kartı ile
ÜYE OL
Yeni ürün ve kampanyalardan haberdar olmak için mailliste kayıt olun.
İsim Soyisim:
Email:
VİDEOLAR
Tüm videolar için tıklayınız.
Anasayfa Hakkımızda Ürünler Sepetim İletişim Site Haritası
Copyright © 2008-2009 Norm Enerji Sistemleri Ltd. Şti.